Gammel_Privacy and Cookies

Hotel Troense v/ Trine Bonde benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af Hotel Troense v/ Trine Bonde platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger.

 

Cookies kan genkende Kundens og Rådgivers computer, men kan ikke indsamle information om hvem Kunden eller Rådgiver er, eller hvem der bruger Kundens eller Rådgiverens computer. Brugen af Hotel Troense v/ Trine Bonde hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af Kunden eller Rådgiveren, medmindre Kunden eller Rådgiveren tilmelder sig nogle af de tjenester, Hotel Troense v/ Trine Bonde tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv.

 

Hotel Troense v/ Trine Bonde anvender Google Analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver Hotel Troense v/ Trine Bonde mulighed for at følge Kundens og Rådgiverens færden på hjemmesiden og giver Hotel Troense v/ Trine Bonde mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

 

Vælger andre end Kunden eller Rådgiveren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler Hotel Troense v/ Trine Bonde alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve mv. samt for at kunne kommunikere med anmoder. Hotel Troense v/ Trine Bonde videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre Hotel Troense v/ Trine Bonde er forpligtet ved lov.

 

Alle der har opgivet personoplysninger til Hotel Troense v/ Trine Bonde har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger Hotel Troense v/ Trine Bonde opbevarer om den pågældende.

 

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering

 

Oplysningspligt

Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide: (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger)

  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail mail@hoteltroense.dk eller telefon: +45 62 22 54 12
  • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
  • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
  • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
  • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,
  • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og
  • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.